Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2012

consideration
Miłość jest wtedy, kiedy dziewczynka mówi chłopakowi, że podoba jej się jego koszulka, a on później zakłada ją każdego dnia.
— Adaś lat 6.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viahaley haley
consideration
Reposted fromiminlove iminlove viahaley haley
consideration
Reposted fromemms emms viamaliwa maliwa
consideration
Mogę gubić się z Tobą w obcym mieście, kłócić się o 3 w nocy na przystanku. Mogę też leżeć z Tobą na kanapie w naszym mieszkaniu. Z Tobą mogę wszystko, a bez Ciebie nic. 
Reposted frompsychodelic psychodelic viamaliwa maliwa
consideration
A więc tego im było trzeba: kłamstw. Pięknych kłamstw. Tego ode mnie chcieli. Ludzie byli tacy głupi. 
— Charles Bukowski, "Z szynką raz!"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viamaliwa maliwa
consideration
consideration
consideration
consideration
4600 d023
perfect. totally.
consideration
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King, Cujo
Reposted frompiksele piksele vianothingwrong nothingwrong
consideration
consideration
consideration
Tak się niemądrze 
w niemądrych kochać.
— A. Osiecka
Reposted fromnivea nivea viafuckyoulittle fuckyoulittle
consideration
3534 0da9 500
Reposted fromcygaretka cygaretka vianothingwrong nothingwrong
consideration
to uczucie, kiedy brakuje Ci kogoś, z kim nawet nie wiesz jak by było, kogoś, kogo nigdy nie miałaś.
consideration
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
Reposted frommyname myname vianothingwrong nothingwrong
consideration
consideration
consideration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl